Department of School Education & Literacy, Ministry of HRD, Govt. of India  
School Code : 07705                            CBSE Affiliation Number : 2940002

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA - KARAIKAL

A.I.S.S.E. 2017 (CLASS-X)

 

Eng.

 

Tam.

 

Maths

 

Sci.

 

Soc.Sci.

 

Hindi

 

CGPA

 

Rank

SL.NO. ROLL NO. NAME OF THE CANDIDATE
1 4042673 AASHA BHONSLE A 7 9 6 7 7   7.2  
2 4042674 AJAY E 7 8 6 7 7 6 7.0  
3 4042675 ANABHAYAN S 9 9 10 9 10
9.4 II
4 4042676 ANANDAN B 7 9 7 7 8   7.6  
5 4042677 ANJALI M 8 9 7 7 8   7.8  
6 4042678 ARASI T 10 10 10 10 10 7 10.0 I
7 4042679 ARIVAZHAGAN S 6 7 6 5 6   6.0  
8 4042680 ASHWIN KUMAR M 7 8 6 6 6   6.6  
9 4042681 CHANDRU S 9 9 10 9 8   9.0 III
10 4042682 CHARULATHA M 6 8 6 5 6   6.2  
11 4042683 DEEPESH P 7 8 7 7 7 6 7.2  
12 4042684 DHVIYA M 6 8 5 5 6   6.0  
13 4042685 GOVINDARAJ S 8 10 8 9 10
9.0 III
14 4042686 GOWDHAM K 8 9 7 8 8   8.0  
15 4042687 HARIHARAN M 9 10 8 8 10
9.0 III
16 4042688 HARISH B 8 9 7 7 8 6 7.8  
17 4042689 ILAKIYA P 6 8 4 5 6   5.8  
18 4042690 INIYA B 7 9 6 7 7   7.2  
19 4042691 JAYAPRIYA J 8 8 7 8 8   7.8  
20 4042692 JAYAVAHINI N 7 8 7 7 8   7.4  
21 4042693 KANAGAPRIYA M 7 8 6 6 6   6.6  
22 4042694 KEERTHIKA R  8 9 7 8 9   8.2  
23 4042695 MANIMOZHI R 6 8 6 6 6   6.4  
24 4042696 MURUGAVEL C 9 9 8 8 8   8.4  
25 4042697 NITHYASRI R V 8 9 7 7 8 6 7.8  
26 4042698 NITHYA PRIYA V 6 8 6 6 6   6.4  
27 4042699 RABEEN R 6 8 6 6 7   6.6  
28 4042700 RAGAVAN R 7 8 7 7 7   7.2  
29 4042701 RAJKUMAR R 6 7 6 6 6   6.2  
30 4042702 RAMKUMAR C 6 7 6 6 6   6.2  
31 4042703 RATHANA KUMAR S 10 10 10 10 10   10.0 I
32 4042704 RAVIVARMA T  8 10 8 8 9   8.6  
33 4042705 SABARIDEVI K 8 9 8 8 8   8.2  
34 4042706 SADASIVAM B 7 8 6 6 6   6.6  
35 4042707 SAMITHA K 8 9 7 7 8   7.8  
36 4042708 SANGEETHA R 8 9 7 8 9   8.2  
37 4042709 SANJEEVMARAN P 7 8 6 6 6   6.6  
38 4042710 SASI A 8 9 8 8 8   8.2  
39 4042711 SHAHITH S 7 8 7 7 7   7.2  
40 4042712 SHENBAGAM S 6 8 6 6 6   6.4  
41 4042713 SINEKA K 6 8 6 6 7   6.6  
42 4042714 SOWMIYA S 5 8 5 5 6   5.8  
43 4042715 SRINATH S 6 7 6 6 6   6.2  
44 4042716 SURYA SELVI M 7 9 7 7 8   7.6  
45 4042717 SUWATHI S 8 10 7 8 10 6 8.6  
46 4042718 VIGNESH K 8 9 7 7 9   8.0  
47 4042719 VIGNESH S 9 10 9 9 10   9.4 II
48 4042720 YOGAPRIYA M 7 9 7 7 8   7.6  
    Sub. Avg. 7.3333 8.58333 6.91667 7.04167 7.583333 6.1667 7.4917  

 

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA - KARAIKAL

   
A.I.S.S.C.E. 2017 (CLASS-XII)

 

ENG

 

TAMIL

 

MATHS

 

PHY.

 

CHEM.

 

BIO.

 

Total

 

%

RANK
SL.NO. ROLL NO. NAME OF THE CANDIDATE
1 4616862 AKASH K 59 79 94 84 84 --- 400 80  
2 4616863 ASHA M 52 87 48 65 68 --- 320 64  
3 4616864 BOORBAVI A 62 87 --- 65 71 53 338 67.6  
4 4616865 CHARANYA R 58 82 55 70 67 --- 332 66.4  
5 4616866 M DANUSHKUMAR  74 82 95 87 90 71 428 85.6 III
6 4616867 DEEPADHARSHINI V 62 88 --- 82 76 65 373 74.6  
7 4616868 DEISSY G 66 92 82 84 68 --- 392 78.4  
8 4616869 DHANUSH B 82 90 --- 90 80 77 419 83.8  
9 4616870 GOKUL C 71 88 76 77 75 --- 387 77.4  
10 4616871 HARIHARAN S 65 85 95 83 76 58 404 80.8  
11 4616872 JOSHUA JACKSON A M  74 60 33 63 63 --- 293 58.6  
12 4616873 KABILAN R 63 75 58 61 70 36 327 65.4  
13 4616874 KAVIYA K 50 80 --- 66 66 65 327 65.4  
14 4616875 MADHAVAN M A 74 97 95 89 75 --- 430 86 II
15 4616876 MANU NEETHI CHOLAN J 85 85 62 76 76 74 396 79.2  
16 4616877 MOHAMED FAIZAL J 82 94 84 91 95 84 446 89.2 I
17 4616878 NAVARSHIKA B 67 87 --- 86 74 80 394 78.8  
18 4616879 NAVINTHAN P 86 96 89 89 86 71 446 89.2 I
19 4616880 PUHALZANTHI M 76 93 73 79 88 76 412 82.4  
20 4616881 PUVITHA S 56 93 --- 76 64 78 367 73.4  
21 4616882 RAMAKRISHNAN T 77 96 51 69 64 --- 357 71.4  
22 4616883 SABHARAM M 71 74 56 64 67 62 338 67.6  
23 4616884 SANGEETHA G 68 94 --- 81 73 83 399 79.8  
24 4616885 SENTHILNATHAN P 67 57 47 69 63 57 313 62.6  
25 4616886 SIVAGAMY@PUNITHA D 70 94 70 80 81 80 405 81  
26 4616887 S S THIRUVENGADAM   46 77 37 63 63 --- 286 57.2  
27 4616888 VENKATACHALAM@GIRISH R  91 74 87 93 85 57 430 86 II
Subject Average 68.7 84.7 69.4 77.1 74.4 68.2 37625.93